Ügyfélszolgálat

+36 30 1828 900

Levelezés

info@futar.hu

Panaszkezelés

Ez az oldal a Futar.hu Logisztikai Kft. gyűjtő üzletágának, pontosabban a futar.hu oldalon található szolgáltatásainkkal kapcsolatos észrevételek, javaslatok, reklamációk és panaszok kezelését hivatott megkönnyíteni.

Számunkra a dicséret és a kritika egyaránt fontos. Erre az oldalra akkor irányítunk, ha panaszod vagy reklamációd van. Megígérjük, kivizsgáljuk bejelentésedet, és a megadott elérhetőségeid valamelyikén visszajelzünk.

A Futar.hu Logisztikai Kft. magas minőségi szolgáltatásra törekszik, szerencsére viszonylag ritkán érkezik panaszbejelentés. A bejelentéseddel minden esetben a minőség további javítását is segíted.

A továbbiakban a következőkről tájékoztatunk:

I. Mit kell tenni reklamáció esetén?
II. Felügyeleti szerv
III. Mi fog történni, miután elküldöm a reklamációs űrlapot?
IV. Tájékoztatás jogorvoslati lehetőségekről

I. Mit kell tenni reklamáció esetén?

Reklamáció esetén az oldalon található menüből válaszd ki, milyen ügyben szeretnéd felvenni velünk a kapcsolatot, és annak megfelelően legyél kedves kitölteni a kapcsolatfelvételi űrlapot. A csillaggal jelölt mezők kitöltése az ügy kivizsgálása és a visszajelzés lehetősége érdekében kötelező.

II. Felügyeleti szerv

Tevékenységünket az NMHH felügyeli:
Nemzeti Média-, és Hírközlési Hatóság Hivatala Budapesti Igazgatóság
1133 Budapest, Visegrádi u. 106.; 1376 Bp. Pf. 997
Tel: 468-0500 Fax.: 468-0509
E-mail: info@nmhh.hu Honlap: www.nmhh.hu

III. Mi fog történni, miután elküldöm a reklamációs űrlapot?

Az űrlap kitöltése után, amennyiben megadtad az email címedet, a panasz rögzítéséről értesítést kapsz. Amennyiben kaptunk e-mail címet, és nem kaptál visszaigazolást, hiba történt. Lehetséges, mi sem kaptuk meg bejelentésedet, kérünk szépen vagy ismételd meg az űrlap kitöltését vagy értesíts
minket a hibáról telefonon (+3630 1828900) vagy e-mail ( info@futar.hu) üzeneteben. Ha megkaptuk üzenetedet, 5 munkanapon belül visszajelzünk. Gyorsíthatod panaszod kivizsgálását, ha minél több részletre kiterjedő információt megosztasz velünk, illetve pl. sérülés esetén minél több képet csatolsz a bejelentésedhez. Szeretnénk minden panaszt a lehető legrövidebb időn belül lezárni, sajnos néhány esetben további adatokat kérünk, esetleg első visszajelzésként még csak arról tájékoztatunk, egy kis időre még szükségünk van az eset alapos kivizsgálásához.

30 napon belül lezárjuk bejelentésed vizsgálatát. Amennyiben nem fogadod el a válaszunkat, valamilyen csatornán, lehetőleg írásban értesíts minket, illetve olvasd el a jogorvoslati lehetőségekről szóló tájékoztatónkat.

IV. Tájékoztatás jogorvoslati lehetőségekről

Amennyiben fogyasztónak minősülsz a 1997. évi CLV. tv. 2.§ a) pontja alapján és a panaszoddal érintett küldeményed a 2012. évi CLIX. tv. szerint nem minősül postai küldeménynek, úgy a panaszod elbírásával kapcsolatos jogorvoslat érdekében a lakóhelyed vagy tartózkodási helyed szerint illetékes békéltető testületnél eljárást kezdeményezhetsz.

Belföldi lakóhely és tartózkodási hely hiányában a békéltető testület illetékességét a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás vagy az annak képviseletére feljogosított szerv székhelye alapítja meg. Erre irányuló kérelmed alapján az előbbiek szerint meghatározott illetékes testület helyett a kérelmedben megjelölheted más békéltető testület illetékességét. A békéltető testületek elérhetőségi adatait az alábbi hivatkozáson találod: https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek.

A Futar.hu Logisztikai Kft. a békéltető testületi eljárásban a tanács döntésének kötelezésként történő elfogadásáról a konkrét eset belső vizsgálatának eredménye alapján nyilatkozik. Tájékoztatunk továbbá, hogy amennyiben nem a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Budapesti Békéltető Testület a területileg az illetékes békéltető testület, együttműködési kötelezettségünk a fogyasztói igényednek megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

Panasszal fordulhatsz továbbá fogyasztói jogvita esetén első fokon a fogyasztóvédelmi hatósági feladatkörét gyakorló járási hivatalokhoz, melyek listája az alábbi linken érhető el: https://jarasinfo.gov.hu/. A járási hivatalok a Kormányhivatalokhoz tartoznak. A Kormányhivatalok listája az alábbi linken érhető el: https://www.kormanyhivatal.hu/hu. Másodfokú ügyekben országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. Országos hatáskörű fogyasztóvédelmi szervként a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium jár el.

Amennyiben a panaszoddal érintett küldeményed postai küldeménynek minősül a 2012. évi CLIX. tv. szerint, és válaszunkat a panaszodra nem fogadod el, vagy határidőn belül nem válaszolunk, úgy a válasz kézhezvételétől vagy a válasz elmaradása esetén a válaszadási határidő lejártától számított 30 napon belül a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósághoz (NMHH) is fordulhatsz a panasz vagy a panaszkezelés kivizsgálása érdekében.

Az NMHH Ügyfélszolgálatainak elérhetőségei:
Központi ügyfélfogadó iroda
Cím: 1133 Budapest, Visegrádi u. 106.
Telefon: (+36 1) 468 0673

További NMHH ügyfélkapcsolati pontok:

Cím: 4025 Debrecen, Hatvan u. 43.
Telefon: (+36 52) 522 122

Cím: 3529 Miskolc, Csabai kapu 17.
Telefon: (+36 46) 555 500

Cím: 7624 Pécs, Alkotmány u. 53.
Telefon: (+36 72) 508 800

Cím: 9400 Sopron, Kossuth L. u. 26.
Telefon: (+36 99) 518 500

Cím: 6721 Szeged, Csongrádi sgt. 15.
Telefon: (+36 62) 568 300

Tájékoztatunk továbbá, hogy a Futar.hu Logisztikai Kft.-vel kötött postai szolgáltatási szerződésből eredő igényedet rendes bíróság előtt is érvényesítheted a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény szabályai szerint.